Park Hotel Tokyo,
105-7227 Tokyo,
Higashishinbashi,
Tokyo,Japan